ČP. 101 - 103

Hradec Králové, ulice Dlouhá

zaměření stávajícího stavu

 

PŮDORYS 1.NP

 

   

POHLED Z ULICE                  POHLED Z HRADEB

 

ŘEZ - POHLED