DIPLOMOVÁ PRÁCE 

polyfunkční objekt Bozděchova ulice Hradec Králové

vedoucí diplomové práce Doc. BRABEC