TĚLOCVIČNA ODBORNÉHO UČILIŠTĚ  

Hradec Králové - ulice 17. listopadu

projekt rekonstrukce objektu - zateplení, výměna proskleného pláště,

výměna podlahy, rekonstrukce střechy, akustické úpravy

 

        

ŘEZ                         DETAIL

 

      

 

POHLED ZÁPADNÍ                POHLED JIŽNÍ

 

 

 

 

 

 

SKLADBA PLÁŠTĚ