BYTOVÝ DŮM Foerstrova ulice

Hradec Králové

spolupráce na prováděcím projektu

část krov, střecha

 

        

KROV část B               STŘECHA část B

 

      

ŘEZ                                     ŘEZ

 

 

 STŘECHA část C